Amper 4 op 10

niet-EU-vreemdelingen werkt

In geen enkel ander Europees land ligt het percentage uitkeringsafhankelijke allochtonen zo hoog als in België. Terwijl de tewerkstellingsgraad bij autochtonen 8 op 10 bedraagt is dat bij allochtonen amper 4 op 10. Bij asielzoekers is de toestand nog triester. Amper 3 op 10 is aan de slag.

Bron: Dienst Vreemdelingenzaken. Klik hier.

Deel deze cijfers op sociale media!

 

Word nu lid van het Vlaams Belang